Om våre samlinger - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Om våre samlinger

Glimt fra muséet
Historielagets samlinger er et lokalmuseum for Flekkerøya, med oppgave å samle, bevare, forske på og
stille ut gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse.
Det er los Thor. Kristiansens samling som danner grunnstammen til historielagets samlinger med
museumssignaturer T.K.S.
I tillegg har Flekkerøy Historielag en rikholdig lokal samling fra dagligliv, gårdsbruk, husholdning,
fiske, los-vesen, sjøfart, Kay Thorsen og skole med mere.
Flekkerøy Historielag har museumssignaturer F.L.H.
Flekkerøy Historielags samlinger har nå fått plass i eget hus i Lindebøskauen 80.
Da ungdomsskolen i Lindebøskauen stod ferdig i 1997 fikk historielaget sin første utstilling der. Etter
hvert ble lokalene for små og historielaget flyttet i bomberommet til Flekkerøy helsesenter. Utstillingen i
Flekkery helsesenter ble åpnet i 2002.
I forbindelse med Kristiansand kommunes kjøp av bygget på Høyfjellet ble Flekkerøy historielag
oppfordret av bystyret til å etablert et lokalt museum på Høyfjellet, og første "museumsavdeling" ble
åpnet 2008. Resten av samlingene ble i 2011 flyttet til Høyfjellet.
Alt i 2014 kom det nye brukere på Høyfjellet og deler av samlingen måtte flyttes.
På årsmøte 2014 ble styret oppfordret til å tenke nytt, og bruke historielagets penger og dugnadsinnsats
til et permanent sted for Flekkerøy Historielags samlinger.
Flekkerøy Historielag kjøpte i 2015 en tomt like ved Lindebøskauen skole og Flekkerøy Idrettspark.
Rammetillatelse til museet ble innvilget i 2016, med adresse Lindebøskauen 80.
Tomta ble deretter ryddet og 1. etasje oppført i betong og 2. etasje av reisverk.
Lindebøskauen 80 skal brukes til Flekkerøy Historielags samlinger.
"Flekkerøya føritia." har forsamlingslokale der vi arrangerer kulturkvelder med ulike historiske innslag.
Storsalen med kjøkken er også en fin festsal som kan brukes til mange
anledninger.
Historielaget samarbeider med skoler, barnehager og speideren hvor vi med organisert omvisning
forteller om, og viser Flekkerøys historie.
Mer informasjon på http://flekkeroy.org og facebook
e-postadresse: post@flekkeroy.org
Konto nr: 3060 36 36976.
Med vennlig hilsen: Styret i Flekkerøy Historielag.


TET.


Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet