Om historielaget - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Om historielaget

Om oss
Flekkerøy historielag ble stiftet 11. mai 1990. Historielagets formål er ifølge paragraf 1:

« Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle
inn og ta vare på alt som har betydning for Flekkerøy´s historie og som kan
fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.»

 
Org. nr.: 990 610 754

E-postadresse: post@flekkeroy.org


Styret i Flekkerøy Historielag 2021:

Leder: Lars Gunnar Andersen
Fungerende kasserer: Einar Kristiansen
Sekretær: Magnhild Sørensen
Styremedlem/museum: Tor Einar Tobiassen
Styremedlem: Rolf Pedersen
Styremedlem: Rolf Martinsen
Styremedlem: Marta Hansson
Styremedlem: Roald Karlsen
Styremedlem: Paul Pettersen
Styremedlem: Sigurd Pedersen
Styremedlem: Leif Ole Landelius
Revisor:

Medlemsaktiviteter :

Arrangerer kulturkvelder med ulike historiske innslag, ca. 4 kvelder pr. år.
Arrangerer turer, både innen – og utenlands.
Gir ut årsskrift ca. annethvert år.

Billeddatabase.
Presentasjoner av historielaget på Internet.
Samarbeid med Flekkerøy barneskole.
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet