Fisker fikk Kongens sølv - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Fisker fikk Kongens sølv

Historier

Fisker Torkel Torkelsen Berge ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv

1. juli 1911

Fra: Flekkerøya i eldre og nyere tid

Thorkild Thorkildsen var født i 1844 og var sønn til Thorkild Thorkildsen Berge. Thorkild var først til sjøs en tid i ungdommen, men slo seg senere ned på Berge som gårdbruker og fisker. Hans hustru var datter til Gabriel Bentsen Møvig.
Deres barn var sønnene Rudolf, Tomas, Bent, Bendik og Torvald samt døtrene Marie og Berte.

Thorkild Berge var en meget ivrig og dyktig fisker, som deltok i alle de større fiskerier. Særlig ble han bekjent som den første som begynte med    drivgarnsfiske etter sild utenfor kysten her. Der hadde nok tidligere vært  drevet litt sildefiske på bunn og kaggesett på de ytterste grunner om vintrene. Men det var bare i det små, og hadde ikke hatt store betydning før Thorkild Berge i 80-årene begynte med drivgarnsfiske. I 90-årene utviklet dette fiske seg temmelig fort, og i de første år av århundredet, var det allerede blitt et av de største sesong- fiskerier på Sørlandskysten.

Østlandsfisket hadde da minket av og var nesten helt slutt, og mesteparten av fiskerflåten på Øst og Sørlandet samlet seg nå rundt om Kristiansand som nå ble den største silde eksportby mellom Stavanger og svenskegrensen. Eksporten foregikk mestedels til Hamburg og Hull, og de priser som ble betalt, var til dels fabelaktig høye, så fiskerne tjente en masse penger.

I begynnelsen av desember var fiskerflåten ferdig og ventet på at den første silda skulle vise seg, og den største del av flåten lå på Flekkerøya og omkring Kristiansand. Det ble i alminnelighet ikke noen større fangster å få før midt i måneden eller litt før jul, men da begynte den gjerne å sette inn for alvor. Fisket holdt så på til ut i februar måned. Det var da i fisketiden en makeløs trafikk og rørelse i byen og hele distriktet. Fiskere, arbeidsfolk, oppkjøpere og eksportører, banker og forretningsfolk, alle var interessert i silda og alle tjente penger. Når man så en klar kveld gikk opp på en fjellknatt etter at fiskerflåten hadde satt, og man så ut over havet, var det lys i lys så langt øyet nådde. Det var, som Thorkild Berge uttrykte det, som man så over reden ved Dover (the Downs).

Som pioner og foregangsmann for dette fiske, som på få år hadde utviklet seg så sterkt, at det hadde innbrakt hundretusener av kroner til Sørlandskysten, var det at Thorkild ble dekorert med Kongens fortjenstmedalje i sølv. Det var en høytidelighet i hans hjem den dag da stiftamtmann Koren dekorerte ham med medaljen i overvær av en del andre autoriteter.

Samtidig fikk han seg også tilsendt følgende dikt, forfattet av Peder Rudolfsen Mæbø:

Så endelig ble det da enden på visen
at sjøhelten Berge fikk æren og prisen.
Det største av alt at du er og en rot,
i årene rinner jo Flekkerøyblod.
Jeg derfor med stolthet vil ønske deg lykke
når prisen fra kongen skal brystet ditt smykke.
Ja, takket du være for hva du har gjort
for kystens befolkning, ja er det ei stort?
Du derfor vil minnes i kommende tider
når silla om vinteren kommer i stimer,
at så'n veteraner er mer enn en skikk.
Ja, æresmedaljen med rette du fikk.
Så lenge der boer en fisker på øen
som kriger med havet og fisker i sjøen.
Ja mange vil undies hvordan han så ut
som styrede båten i snø og i slud.
Tro redsel han kjente når båten han styrer,
for den tid så var her jo lite til fyrer.
Jeg håper du ennå et fiske oppfinner
til inntekt for kysten, hva er der til hinder?
Ti dette å gjore er deg som har plikter,
ja, måskje du nå alt kan øyne utsikter.
Og skulle det hende, da storkorset sidder
og høvdingen Berge er slået til ridder.

Tor Einar Tobiassen
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet