Årsmelding 2015 - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Årsmelding 2015

Om oss
Årsberetning 2015  Flekkerøy Historielag

Fra årsmøtet i mars 2015 har styret bestått av:

Rolf Martinsen (formann),
Tor Einar (museumsansvarlig),
Asbjørn Abrahamsen (kasserer)
Magnhild Sørensen og Bjørg Reinhardsen (sekretærer),
Sven Bjørn Andersen,
Øyvind Karlsen,
Kaspar Krokseter,
Marna Pettersen,
Tor Olsen (styremedlemmer),

Bitten Pettersen (varamann)

I 2015 har det vært 16 styremøter.

4. mars hadde vi årsmøte, det har vært 4 kulturkvelder:

18. mars. Gunnar Eikli hadde emne: Uthavnens historie. Det dreide seg om 14-1500-tallet.

  9.april:   Emnet var denne kvelden var 9. april 1940. Det var innlegg fra folk fra øya som fortalte om hvordan de hadde opplevd krigsutbruddet. Det var ca. 110 personer som møtte denne kvelden. Sønn til Inger Rønning har filmet det hele.

30. sept. Emnet denne kvelden var fredssommeren 1945. Arve Aarrestad kalte sitt kåseri: ”Fra krig til fred”. Deretter var det innslag fra flere folk på øya som fortalte om hva de hadde opplevd denne fredssommeren. Det ble en flott kveld. Det kom ca. 80 personer.

21.okt.  Denne kvelden var rettet mot emigrasjonen til Amerika på 50-60 –tallet. Det var mange flotte innlegg fra folk som hadde vært ”over there”, og hele kvelden har Sigurd Pedersen filmet. Det var ca. 90 personer som møtte.

 4.des. Vi hadde en samling for styret i historielaget og andre som har vært spesielt engasjert i historielaget (søndagskaffeen etc.)

13. og 14. april var Alvin Ingebretsen med 4. trinn i grunnskolen på besøk i museet. Det var 61 elever, så gruppa ble delt i to. De fikk se det vi har igjen av museet på Høyfjellet, samt en skoletime her i kjelleren. Tilbakemeldingen fra skole har vært veldig positiv til dette opplegget, og det skal gjenta i år også.

12. mai var det besøk av pensjonerte rektorer og skoleledere fra Kr.sand og omegn. Det var Tørres som hadde invitert tidligere kolleger. De fremmøtte fikk en innføring i hvordan livet på øya har vært i tidligere tider.  Magnhild er kontaktperson for museumsvisningene.

17. mai var det Hjalmar I. Sunde som holdt tale og la ned krans ved minnestøtta over de falne fra andre verdenskrig.

Ellers kan vi nevne at det i år blir en tur til Normandie. Det er jo en plass som hadde stor betydning fra utfallet av andre verdenskrig. Turen går fra 1.- 8. mai, og det har vært stor interesse for å bli med. Turkomiteen består av Nils Ingvar Nilsen, Liv Reinhartsen, Asbjørn Abrahamsen og Vivian Johansen.

Vi har jo søndagskaffe´ her i kjelleren, og det er god oppslutning, det fra fra 10- 30 stk. som møter opp, og her er alle velkommen.

Det store emnet i år har jo vært bygging av nytt museum. Papirarbeidet (søknader etc.) har Jakob Berg Nilsen tatt seg av. Det har vært noen skjær i sjøen, men vi håper at det ordner seg, og at vi kan begynne bygging i inneværende år.

Filmfotograf Arnstein Ariansen har engasjert seg i historielaget, noe vi er veldig glad for.

Vi har nå begynt å ha utlodning på kulturkveldene, Vi trenger jo penger til det nye museet.

Vi har også i år hatt billedkvelder.

Det er nå ca. 270 medlemmer i historielaget, men vi kan gjerne ha mange flere.

Styret i historielaget takker alle som har støttet oss i dette året.

----------------------------------------------
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet