Årsmelding 2014 - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Årsmelding 2014

Om oss
FOR FLEKKERØY HISTORIELAG

Styret i Flekkerøy Historielag har i 2014 bestått av: Rolf Martinsen (leder), Tor Einar
Tobiassen (museumsansvarlig, Asbjørn Abrahamsen (kasserer), Vivian Johansen (sekretær),
Ranveig Fidje (styremedlem), Sven Bjørn Andersen (styremedlem), Jan Kjell Jakobsen
(styremedlem), Marna Pettersen (styremedlem), Tor Olsen (styremedlem), Kaspar Krogsæter
(styremedlem), Bitten Pettersen (varamann).
2014 ble året da historielaget måtte ut fra Høyfjellet. Etter mange år med forhandlingsmøter,
advokathjelp og lite forståelse hos politikerne og kommuneansatte, måtte vi bare gi opp.
Det oppstod mange problemer underveis, men vi fant ut at vi måtte ta avgjørelser etter hvert
som problemene oppsto. Hva skal vi gjøre med inventar, gardiner osv. Kan vi ta med oss alt
ned til Servicesenteret? Det viste seg at dette ble ikke noe problem. Verre var det med vårt
museum. Det ble en heftig diskusjon om rommene i 1. etasje. Både kommunen og de nye
leietagerne mente at disse rommene må ryddes. Det ville ødelegge museet. Som erstatning
tilbød Kristiansand eiendom seg å pusse opp tre små rom i kjelleretasjen. Disse rommene
egnet seg ikke til museum. Det meste av det vi hadde i 1. etasje tålte ikke fukt. Vi innså at
vi allikevel må rydde våre utstillinger i 1. etasje.
Flyttingen fra Høyfjellet var i full gang. 31.01. var det overlevering av nøkler, avlesing av
strømmåler osv.
Mandag 24. mars kl. 10.00 begynte pakkingen av museumsgjenstander. Det som ikke tålte
fukt, ble pakket og plassert på servicesenteret. Der fikk vi også låne et lite rom ovenpå for
12. januar var siste søndag kafeen på Høyfjellet var åpen. Vi inviterte alle til gratis kaffe og
vafler. Det ble vellykket. Det ble delt ut hundrevis av vafler og litervis med kaffe.
Stemningen var høy, men folk undret seg over at historielaget må flytte ut, og at museet
måtte flytte ned i kjelleren.
13. januar var siste styremøte på Høyfjellet.
29. januar var styremøte i våre ”gamle lokaler ” på servicesenteret. Noen hadde innredet det
store rommet med små bord og stoler. Her var det godt og varmt og veldig koselig.
7. februar inviterte vi ca. 40 gjester til lapskaus . En påskjønnelse for alt dugnadsarbeidet
som var gjort i forbindelse med flytting og rengjøring.
26. februar var det årsmøte. Ca. 65 personer møtte fram. Tor Chr. Thorsen og Arnt Axelsen
gikk ut av styret. Inn kom Tor Olsen og Kaspar Krogsæter. Valgkomite og revisorer
På styremøte 12. mars var det store nyheter. Det ble snakk om eventuell nybygging på
Gjeiderøya. Styret var enstemmig i at vi jobber videre med planen og med Frank Nilsen,
Olga Grimsmo og Odd Bjørn Størkson. Dette ble den største saken i 2014. Det har vært
holdt mange møter med Frank Nilsen, Harald har laget tegninger, positivt besøk i kommunen
osv. Helt i slutten av året var utbyggingen på Gjeiderøya ikke like aktuell.
Vi har hatt 12 styremøter i 2014, førjulskveld 3. desember hvor Nils Ingvar fortalte og viste
bilder fra Gjeiderøya og Harald Reinhardsen stilte med trekkspill. I romjula laget vi ”god
gammeldags juletrefest” med gang rundt juletreet, kaker, kaffe og is samt litt underholdning.
Vi har hatt 3 kulturkvelder i 2014.
1. Kulturkveld 19. mars. Grunnloven 200 år. Foredrag v/Arve. Stor interesse for dette.
2. 8. oktober fikk vi besøk av Gunnar Eikli. For full sal holdt han et interessant foredrag
over ”Uthavnenes historie”.
3. Siste kulturkveld i 2014 var 5. november. På kort varsel stilte Arve opp denne
kvelden og fortalte om ”Kystkulturen” for full sal.
17. mai var det Roger Samuelsen som la ned krans ved minnestøtta på kirkebakken.
Tor Einar og Asbjørn har holdt 5 billedkvelder på servicesenteret. De har vært populære.
Som en slags erstatning for søndagskafeen på Høyfjellet, har det etter hvert blitt åpnet på
servicesenteret søndager kl. 15.00 – 17.00. Her blir det servert kaffe og litt kaker. Dette er
både koselig og populært. Mange søndager har der vært opptil 30 gjester her.
Historielaget har egen hjemmeside og facebook- side med mange bilder og tekster.
I 2014 har historielaget fått ca. 65 nye medlemmer. Medlemstallet er pr. utgang av 2014:
Til tross for et vanskelig år har vi i styret vært enige om det meste. Det har vært stor
dugnadsinnsats og vilje til å komme videre.
Det blir spennende å se hva som skjer etter hvert med hensyn til lokal for museum osv. Det
blir mye arbeid, mye dugnad, men sikkert både hyggelige og positive opplevelser.
Styret i historielaget takker alle som har støttet oss i dette spesielle året
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet